Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile gerçekleşen Uluslararası Diplomasi Okulu’nun 40 farklı ülkeden katılım sağlayan 62 öğrencisine hitaben konuşan Panda, diplomasinin tarihsel dönüşümüne dikkat çekti. Diplomatlığın günün şartlarına doğru bir şekilde adapte olmasının en önemli koşulunun ulusal menfaatlerin dikkate alındığı çok yönlü bir iletişim sürecinden geçtiğini belirten Büyükelçi, dünyanın küreselleşmeyle birlikte iletişim merkezli bir hâl aldığına vurgu yaparak ve günümüz dünyasında hiçbir ülkenin kendini dünyada izole edemeyeceğinin altını çizdi.

Pandemi sonrası uluslararası sistemde her bir devletin üzerine düşen ilk görevin ‘çabalamak’ olduğuna dikkat çeken Panda, bugün dünyada yaşanılan pandemi sürecinin ikinci dünya savaşından bu yana gerçekleşen en büyük şok olduğunu vurguladı ve bu süreçte küresel iş birliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bilimsel veriler ışığında bu zorlukların aşılabileceğini ifade eden Panda, ekonominin yeniden toparlanmasıyla birlikte istikrarın sağlanabileceğini belirtti ve süreç ne kadar zor olursa olsun tünelin sonunda daima ışığın olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Küreselleşme ve yerelleşme eksenli tartışmaları da değerlendiren Büyükelçi, başlı başına bir yaklaşıma yoğunlaşmaktan ziyade küreselleşmeyle yerelleşme eksenli politikaların bir bütünlük içerisinde ele alınması gerektiğini belirtti. Panda, bugün gelinen noktada yaşanan dijitalleşmeye dikkat çekerek teknolojinin hayatın her noktasına adapte olduğunu ve bu durumdan kaçınmak bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Pandeminin aşılanmayla aşılabileceğini belirten Büyükelçi, herkes güvende olmadığı müddetçe hiç kimsenin istikrara kavuşamayacağına dikkat çekerek dünyanın içinde bulunduğu belirsizlik ortamında çıkabilmek için iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Bölgesel ve uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayan Büyükelçi, pandeminin insanlığa, uluslararası sistemdeki eksiklikleri gösterdiğini, dünyanın adalet ve eşitliğe dayalı yeni bir formüle ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Büyükelçi konuşmasını Hindistan’ın gerçekleştirdiği açılımları uluslararası diplomasi okulunun öğrencilerine aktararak bitirdi.