SDE Akademi’ye kimler katılabilir?

SDE Akademi’ye kimler katılabilir?

SDE AKADEMİ ’ye Kimler Katılabilir?

  • Akademi programına;  Uluslararası İlişkiler - Siyaset ve Kamu Yönetimi - Ekonomi ve Finans - Savunma ve Güvenlik ile Medya ve İletişim bölümlerinde devam eden öğrencilere öncelik tanınmaktadır. 
  • Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Lisan Mezunları ve Lisans üstü öğrenciler başvuru yapabilirler. 
  • Başvuru sistemi öğrencileri başvurabilecekleri alanlar konusunda yönlendirecektir.
  • Başvurusu alınmış öğrenciler akademi tarafından beirlenen tarihte mülakata tâbi tutulacaktır.
  • Mülakata katılacak öğrencilerin genel olarak akademiden beklentileri, eğitim almak istediği alanla ilgili tercihleri, motivasyonlarının neler olduğu ve daha önce benzer çalışmalar yapıp yapmadığı bilgilerinin sorulacağı bir Niyet Mektubu yazmaları gerekmektedir.    

    Başvuru için: http://www.sdeakademi.org/sayfa.asp?id=721&title=basvuru adresini tıklayabilirsiniz.