NEDEN SDE AKADEMİ?

Gençlerimizin kişisel ve sosyal yetilerini artırmak,

Karar alma, üretme ve üretimlerini pratiğe dökme,

Araştırmacı-yazar ve uzmanların katılımıyla öğrencilerin

Fikir ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak.

Demokrasiye inanmış,

Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren,

Sorgulayan,

Tartışan yüksek insani değer ve yetilere sahip

bireyler yetiştirmek için...

 TANITIM FİLMİ

SDE Akademi'den Haberler

Göçün 62. Yılında Almanya’da Türklerin ve Türkçenin Geleceği

Göçün 62. Yılında Almanya’da Türklerin ve Türkçenin Geleceği

Göçün 62. Yılında Almanya’da Türklerin ve Türkçenin Geleceği

Türk Kültürünün Bazı Unsurları Üzerine Değerlendirmeler

Türk Kültürünün Bazı Unsurları Üzerine Değerlendirmeler

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Kültürü, Kimlik