SDE Akademi Uluslararası Diplomasi Okulunun bu haftaki konuğu, Güney Sudan Ankara Büyükelçisi Majok Guandong Thiep, "Güney Sudan’ın Dış Politikası"nı anlattı. 

Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanan çok genç bir cumhuriyet olduğunu belirten Majok, aynı zamanda Güney Sudan’ın doğal kaynak potansiyelinin ve daha önemlisi tarım için verimli topraklarının olduğunu söyledi.  

Güney Sudan’ın dış politikasının amacının ulusal menfaatlerin geliştirilmesi olduğunu belirten Majok sözlerine şu şekilde devam etti: “Küresel sistemde ülkeler arası rekabette önce sağ kalabilmenin önemlidir. Güney Sudan’ın bu konuda bir yol haritası vardır.”

Bu hususta Güney Sudan’ın anayasasında yer alan ilkelerin bağımsızlık, egemenlik, cumhuriyet olduğunu ve aynı zamanda Güney Sudan’ın çok etnikli, dinli, kültürlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Güney Sudan’ın anayasasının, adalete eşitliğe, insan haklarının ve insan onurunun geliştirilmesine ve temel hürriyetlere dayalı olduğunu vurgulayan Majok, Güney Sudan’ın dışişleri politikalarının amacının, her hangi bir ülkenin dışişlerinde olduğu gibi ulusal menfaatlerin uluslararası ilişkiler çerçevesinde geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Güney Sudan’ın anayasanın dördüncü maddesine dikkat çeken Majok şunları ekledi: “Güney Sudan’ın dışişleri politikaları uluslararası işbirliğinin arttırılmasıyla özellikle BM nezdinde, Afrika Birliği’nin içinde ve diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla birlikte bu işbirliğinin küresel barış ve güvenlik adına yapmaktır. Bunu yaparken uluslararası hukuka saygılı olacak ve ekonomik düzen içinde yapacaktır.”

Büyükelçi Majok, Güney Sudan’ın dış politikasında bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin arttırılması ve komşu ilişkilerde iç işlere karışılmadan ortak işbirliğin gerçekleştirilmesine ve diğer ülkeler arasında dengeli ilişkiler yürütülmesine vurgu yaptı.

Ayrıca Sudan’a ilk modern hukuku ve ilk modern yönetimi Osmanlı’nın getirdiğini vurgulayan Majok, Türkiye ile ilişkilerin çok eskilere dayandığını belirtti.