Tarih Şuuru

Osmanlı Devleti öncesi dönemden Osmanlı Devleti’nin dağılmasına kadar olan süreci anlatan Baş, tarihimizi bilmenin bizler için ne kadar önemli olduğuna örnekler vererek vurgu yaptı. Bu dönemlerdeki el yazması eserler, ticarette tutulan belgeler, Kutadbu Bilig, Siyasetname, Risalei-Felekkiye, Kanun-i Esasi gibi eserler üzerinden örnekler verdi. Bunun yanı sıra “İSTİKLAL MARŞI” nın yazıldığı şekli ile okunmasının daha doğru olduğunu zira içerisinde 1453 harf bulunduğu gibi pek çok şifrenin bulunduğu ve diğer şifreleri araştırılması noktasında tavsiye ve bilgilendirmelerde bulunuldu.